Menu

BENTO MEIJI CHICKEN KATSU

$28.50

BENTO MEIJI$28.50 ( CHICKEN KATSU)

Category:

Description

Chicken Katsu with chef’s choice of temari sushi (3 pcs) with small sides and mochi dessert.